Steunpunten

STIP is er voor iedereen in Flevoland die vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijke opvang en psychiatrie. Het gaat om jóuw vraag! Vragen die kunnen gaan over burn-out, verslaving, depressie, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, maar ook talentontwikkeling, arbeidsparticipatie, starten van een eigen bedrijfje, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding. Wij bieden een luisterend oor en steun!

Stichting Cliënten Perspectief GGz

De Stichting Cliënten Perspectief (CLIP) GGz is opgericht met als doelstelling: de emancipatie van mensen met problemen in de sfeer van geestelijke gezondheid. De uitvoering van deze doelstelling ligt bij de Steun- en Informatie Punten (STIP’s GGz), de vestigingen die als loket functioneren binnen de gemeentes.

Waarom zijn er STIP’s in Flevoland?

Veel mensen hebben behoefte aan een plek waar ze welkom zijn met vragen over de geestelijke gezondheidszorg. Zonder indicatie, zonder lange wachttijden en gewoon voor een gesprek van mens tot mens. Dit kan altijd met een ervaringsdeskundige, die begrip kan opbrengen voor uw situatie.

Als onafhankelijke organisatie is het STIP een vast punt in het vaak onoverzichtelijke landschap van hulpverleners en hulpvragers. Het STIP kan helpen met het verduidelijken van vragen en kan de weg wijzen.

Ook kunnen werkers en cliënten uit het veld van de geestelijke gezondheidszorg via het STIP met elkaar in contact komen om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Daarnaast kan het STIP gezamenlijk één stem laten horen richting het werkveld en overheden.

  • voor een luisterend oor
  • voor een ondersteunend gesprek
  • voor een arm om je heen
  • voor informatie over de GGz
  • voor lotgenotencontact
  • voor themabijeenkomsten
  • voor u en alle andere betrokkenen

Voor wie zijn de STIP’s?

Het STIP is er voor mensen met een heden of verleden in de geestelijke gezondheidszorg en hun familie en vrienden, maar ook voor mensen die (nog) niet bekend zijn bij de hulpverlening en die zich willen laten informeren. Mensen die na hun behandeling hulp zoeken om een nieuwe start te maken kunnen ook terecht bij het STIP.

Wat doen de STIP’s?

Het STIP helpt bij het verduidelijken van een eventuele hulpvraag en beschikt over een schat aan informatie en ervaring, niet alleen in boeken en folders, maar ook middels de ervaringsdeskundige vrijwilligers die werkzaam zijn bij de STIP’s.

Wat doen de STIP’s nog meer?

Luisteren: U kunt uw verhaal in uw eigen tempo kwijt aan mensen die de tijd voor u nemen.
Ondersteunen van lotgenotencontact: door het bieden van o.a. advies en vergaderruimte.
Informatieve bijeenkomsten, cursussen, workshops en themabijeenkomsten op basis van vragen en wensen van cliënten.
Belangenbehartiging door het informeren van overheden en instanties over signalen uit de doelgroep en door actief mee te denken over oplossingen.

Geschiedenis

Het STeun- en InformatiePunt voor de GGz is onderdeel van stichting Cliënten Perspectief Flevoland. CLIP GGz is in 2005 opgericht met als doelstelling de emancipatie van mensen met problemen in de sfeer van geestelijke gezondheid te bevorderen. De uitvoering van deze doelstelling ligt bij de STeun- en InformatiePunten (STIP’s GGz), de vestigingen die als loket functioneren binnen de gemeentes.

In januari 2006 zijn twee steunpunten gestart in Lelystad en Noordoostpolder. In 2008 is een steunpunt in Dronten opgericht, waarbij spreekuren werden gehouden in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

In mei 2009 werd het steunpunt in Almere geopend. Op dat moment waren er zes steunpunten in de provincie. Door bezuinigingen in diverse gemeentes bleef later de vestiging in Almere als enige over. Sinds 2013 is er ook weer een steunpunt open in Lelystad. In Emmeloord is al sinds ruim 8 jaar een STIP-afvaardiging dat wordt gerund zonder enige vorm van subsidie, de vrijwillige medewerkers houden elke donderdag eetcafé en ondersteunen elkaar waar mogelijk.

Stichting CLIP GGz blijft bezig om steunpunten mogelijk te maken binnen de provincie Flevoland.